Grafisch Design

Hier is een deel van mijn portfolio te vinden over de grafische designs die ik heb gemaakt.

Advertentie voor Euterpe

Het orkest Euterpe uit Beetsterzwaag had gevraagd om een advertentie voor een nieuwe verkoopactie. Hierop moest de datum van de verkoop, de prijs en het logo van het orkest komen te staan. De bovenstaande afbeeldingen zijn het uiteindelijke resultaat geworden voor dit project.


Logo Fjorden-stamboek

Een van mijn recente projecten was het maken van een nieuw logo voor het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek. De eisen die hierbij gesteld werden bestonden uit het verwerken van de naam en het fjordenpaard in het nieuwe logo.


Tekenen-Hobby

Naast het werken aan logo’s en posters maak ik ook deel uit van ‘Tekenen-Hobby’. Wij zijn hiermee vooral op Social Media bekend. Klik hier voor meer informatie