Grafisch Design

Mijn projecten binnen Grafisch Design

Flyers voor Euterpe

Het orkest Euterpe uit Beetsterzwaag had gevraagd om een advertentie voor een nieuwe verkoopactie. Hierop moest de datum van de verkoop, de prijs en het logo van het orkest komen te staan. De Flyers zijn te zien op de afbeeldingen. Er is één gemaakt om in het dorp op te hangen en er is één gemaakt om te versturen naar familie en vrienden.


Logo ontwerp voor het Fjordenstamboek

Een van mijn recente projecten was het maken van een nieuw logo voor het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek. De eisen die hierbij gesteld werden bestonden uit het verwerken van de naam en het fjordenpaard in het nieuwe logo.


Tekenen-Hobby

Naast het werken aan logo’s en posters maak ik ook deel uit van ‘Tekenen-Hobby’. Wij zijn hiermee vooral op Social Media bekend. Ook het logo dat we gebruiken, heb ik mogen ontwerpen.